Testy wydajnościOferujemy usługę testowania wydajności oprogramowania dla różnych systemów informatycznych (Polska i Europa), o różnym zakresie obciążenia.

Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych oraz samej aplikacji w oparciu o przygotowane scenariusze użycia (np. wyszukiwanie, zakładanie konta, korzystanie z forum, itd.) oraz o wygenerowanych wirtualnych użytkowników, którzy dane scenariusze „wykonują”. Wynikiem testu jest raport o niewydajnych elementach i rekomendacje modyfikacji. Wskazujemy krytyczne punkty systemu negatywnie wpływające na wydajność końcowego produktu.

 

Testowanie dynamiczne wydajności zawiera:

 • testy w typowym użyciu
 • testowanie przeciążenia
 • testowanie maksymalnego obciążenia

 

W ramach realizacji projektu dostarczamy następujące usługi oraz produkty:

 • wykonanie testów w oparciu o proces testowy
 • oprogramowanie potrzebne do wykonania testów
 • scenariusze testowe
 • raport z wykonania testów.

 

Aby osiągnąć zakładane cele wymagana jest współpraca twórcy oprogramowania (klienta) i dostarczenie jak najpełniejszej dokumentacji systemu i wymagań (o ile zostały sprecyzowane).

Testy wydajności wykonywane mogą być dla różnych typów aplikacji i technologii w jakiej dany system został stworzony. Wykonujemy testy aplikacji webowych i desktopowych w technologiach (przykłady):

 • PHP
 • JAVA
 • .NET / ASP / C#
 • C++/C
 • JS / AngularJS / AJAX
 • SOAP / REST
 • inne.

 

Podczas wykonywania testów wydajności możemy wykorzystywać różne technologie i narzędzia. Odpowiednie narzędzie i technologię dobieramy po zapoznaniu się z systemem oraz oczekiwaniami klienta. Najczęściej korzystamy z:

 • JMeter – narzędzie umożliwiające generowanie obciążenia do wykonania testów wydajnościowych
 • SoapUI – narzędzie umożliwiające wykonanie testów wydajnościowych usług sieciowych
 • HP LoadRunner – rozbudowane narzędzie do wykonywania testów wydajności
 • Gatling – rozwiązanie umożliwiające wykonywania testów wydajności w oparciu o skrypty testowe
 • Java – platforma umożliwiająca tworzenie oprogramowania w oparciu o język programowania Java
 • SVN – narzędzie kontroli wersji.

 

Korzyści: Testy wydajności oprogramowania prowadzone są przez najlepszych ekspertów w branży. Dysponują oni wieloletnim doświadczeniem i praktyką zarówno w wielkich, jak i mniejszych projektach informatycznych.

Testy realizujemy jednocześnie w konkurencyjnych cenach. Oferujemy elastyczny model rozliczeń, gdzie płacą Państwo jedynie za realnie przepracowane godziny i użyty sprzęt.

Weryfikujemy wydajność przed wdrożeniem, aby zidentyfikować z wyprzedzeniem ryzyka produktowe i pomagamy określić drogi do minimalizacji tego ryzyka.

Pracujemy dla projektów ograniczonych czasowo, budżetowo lub funkcjonalnie, stosując techniki bazujące na ryzyku i doświadczeniu.

Audyt kodu

Dodatkowym atutem naszych testów jest możliwość poszerzenia usługi o audyt kodu źródłowego testowanej aplikacji. Jest to kompleksowa usługa , której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności działania, jak również identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa.

Pozwala także na wykrycie złożonych problemów pozostających w ukryciu, a których wystąpienie może mieć katastrofalne skutki dla samego systemu oraz danych w nim zawartych.

Wynikiem audytu jakości kodu jest raport zawierający podsumowanie wniosków z przeprowadzonej analizy, znalezione błędy, bądź uwagi wraz z oceną ryzyka z nimi związanego oraz rekomendacje odnośnie ewentualnych modyfikacji.

Audyt może być wykonywany dla różnych typów aplikacji i technologii, w jakiej dany system został stworzony. Wykonujemy audyty systemów w technologiach:

 • PHP
 • Java
 • C / C++ / C#
 • Assembler
 • MySQL
 • HTML5, CSS3, JS, jQuery
 • SOAP / REST
 • inne.

 

Zakresem audytu jakości kodu źródłowego objęta jest:

 • analiza jakości kodu, w skład której wchodzi m.in. identyfikacja odstępstw od standardów, weryfikacja stosowania optymalnych praktyk wytwarzania oprogramowania, weryfikacja stosowania przyjętych reguł dotyczących czytelności kodu, implementacji przyjętych zasad formatowania oraz odpowiedniego dokumentowania kodu
 • analiza łatwości utrzymania kodu źródłowego
 • analiza kosztów wprowadzania zmian oraz stopnia odporności na modyfikacje
 • analiza czytelności kodu oraz stopnia jego przyswajalności przez nowych członków zespołu
 • analiza stabilności i poprawności działania
 • analiza skalowalności kodu źródłowego
 • analiza modularności i łatwości rozwoju kodu
 • analiza zastosowanych technologii rozumiana jako zasadność i poprawność ich użycia, analiza kosztów ich utrzymania, kosztów rozwoju i  kosztów wprowadzania zmian
 • analiza przyjętej architektury systemu oraz poprawnego wykorzystania zastosowanego frameworka
 • analiza odpowiedniego zastosowania wzorców projektowych
 • analiza stopnia pokrycia testów jednostkowych i ich jakości
 • analiza podatności na ataki typu XSS, Sql Injection, CSRF, DoS
 • analiza optymalizacji i stopnia normalizacji bazy danych.

 

Audyty kodu źródłowego w naszej firmie prowadzone są przez najlepszych ekspertów w branży. Dysponują oni doświadczeniem i praktyką zarówno w wielkich, jak i mniejszych projektach informatycznych na przestrzeni wielu lat.

Spośród wielu korzyści płynących z przeprowadzenia audytu kodu źródłowego, do najważniejszych należą:

 • identyfikacja błędów programowych i odstępstw od standardów
 • wykrycie problemów związanych z optymalizacją zaimplementowanych rozwiązań
 • wykrycie podatności i luk, które do tej pory nie zostały zidentyfikowane
 • weryfikacja stabilności i skalowalności kodu, jego czytelności, modularności oraz stopnia jego przyswajalności i łatwości uczenia się
 • ocena łatwości utrzymania kodu, odporności na modyfikacje oraz szacunek kosztów wprowadzania zmian
 • weryfikacja stopnia pokrycia testów jednostkowych i ich jakości
 • identyfikacja podatności i ryzyka.
Naszą ofertę cechuje elastyczność względem Klienta oraz elastyczny model rozliczeń, gdzie płacą Państwo jedynie za realnie przepracowane godziny.