Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI

SoapUI to doskonałe narzędzie wspomagające testy funkcjonalne, obciążeniowe oraz bezpieczeństwa. Wyróżnia się przede wszystkim łatwością obsługi i dużą funkcjonalnością. Jego możliwości wykraczają poza protokół SOAP i pozwalają testować aplikacje wykorzystujące technologie REST, JMS, AMF oraz JDBC. Korzystając z języka Groovy możliwa jest też jego rozbudowa.

Szkolenie przeznaczone dla testerów oprogramowania oraz programistów. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają od podstaw możliwości SoapUI. Opanują sposób efektywnego wykorzystania zmiennych, języka Groovy oraz XPath/XQuery w testach funkcjonalnych i obciążeniowych. Nabędą również podstawowych umiejętności z zakresu testów bezpieczeństwa.

Tematyka

1. Podstawy pracy z aplikacją SoapUI

 

2. Protokół HTTP, testy aplikacji WWW

 • Nagrywanie testów w SoapUI
 • Nagrywanie testów z wykorzystaniem proxy
 • Modyfikacja zapytań
 • Prosta weryfikacja odpowiedzi

 

3. Testowanie usług opartych na protokole SOAP

 • Podstawowe informacje o protokole SOAP
 • Zmienne i wyrażenia w SoapUI
 • Wykorzystanie XPath do weryfikacji odpowiedzi
 • Symulacja prostych usług SOAP
 • Integracja SoapUI z serwerem aplikacji

 

4. Groovy

 • Podstawy języka Groovy
 • Przetwarzanie dokumentów XML
 • Symulacja złożonych usług z Groovy’m

 

5. Techniki testowania oprogramowania

 • Modularyzacja testów
 • Random Testing
 • Data-Driven Testing

 

6. Testowanie i symulowanie usług REST

 • Podstawowe informacje o architekturze REST
 • Testowanie usług REST
 • SoapUI jako serwer REST

 

7. Testowanie z wykorzystaniem baz danych
8. Testy obciążeniowe z SoapUI
9. Testy bezpieczeństwa z SoapUI
10. Raportowanie

 • Standardowe możliwości raportowania
 • Integracja z oprogramowaniem BI

 

11. Automatyzacja testów
12. Utrzymanie testów, uaktualnianie definicji WSDL
13. Możliwości SoapUI Pro

 

Umiejętności słuchaczy przed
Wymagana jest podstawowa znajomość programowania obiektowego oraz doświadczenie w testowaniu oprogramowania.
Umiejętności słuchaczy po szkoleniu
Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili wykorzystać SoapUI do:

 • Przeprowadzania szybkich testów manualnych aplikacji HTTP, SOAP oraz REST
 • Testowania i wykorzystywania do testów baz danych
 • Tworzenia i przeprowadzania testów automatycznych
 • Tworzenia testów z wykorzystaniem technik Random Testing oraz Data-Driven Testing
 • Tworzenia i przeprowadzania testów obciążeniowych i bezpieczeństwa
 • Monitorowania i nagrywania rzeczywistych zapytań HTTP, REST oraz SOAP
 • Diagnozowania problemów związanych z integracją usług sieciowych
 • Tworzenia dostosowanych do własnych potrzeb raportów z testów
 • Symulowania działania usług SOAP oraz REST
 • Tworzenia symulacji uruchamianych na serwerach aplikacji
 • Testowania aplikacji wykorzystujących protokół SSL oraz WS-Security

 

Dodatkowo uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

 • technologii SOAP oraz REST
 • wykorzystania języka Groovy
 • wykorzystania XPath oraz XQuery

 

Cena

2 000 PLN netto za osobę
Metoda

Szkolenie z wykorzystaniem komputerów. Warsztat nastawiony jest na praktykę, dlatego  wykłady zajmują jedynie około 20% czasu szkolenia, resztę stanowią ćwiczenia praktyczne.

 

Terminy szkoleń zamkniętych: do ustalenia

Czas trwania: 2 dni

Typ: indywidualne, zamknięte, otwarte