JMeter w praktyce

JMeter to najpopularniejsze, bezpłatne narzędzie wykorzystywane w testach wydajnościowych. Ilość funkcji, a także łatwość obsługi sprawiają, że tylko nieliczne narzędzia płatne mogą z nim konkurować. Dzięki wsparciu fundacji Apache i olbrzymiej liczby użytkowników jest ciągle udoskonalane, a każda nowa wersja dostarcza szeregu nowych i przydatnych funkcji.

Warsztat stanowi kompendium wiedzy o aplikacji JMeter. Uczestnicy poznają elementy konfiguracyjne i ogólne zasady pracy z aplikacją. Następnie uczą się wykorzystywać różne rodzaje kontrolerów, samplerów, asercji oraz listenerów. Każdy z przedstawianych elementów jest szczegółowo omawiany, a różne aspekty jego działania prezentowane są w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń uczestnicy uczą się, w jaki sposób łączyć różne elementy aplikacji, modyfikować ich działanie, a także odpowiednio przetwarzać dane testowe. Szczególna uwaga poświęcona jest wykorzystaniu zmiennych, funkcji oraz języków jexl oraz BeanShell.

 

 

Tematyka

Dzień 1

1. Wprowadzenie 

 • Podstawy i konfiguracja JMeter
 • Typy elementów
 • Budowa plan  testu
 • HTTP Sampler
 • Table Listener
 • Response Assertion

 

 2. Nagrywanie testów 
 • HTTP(s) Test Script Recorder
 • Filtrowanie zapytań
 • Simple i Recording Controller
 • HTTP Request Defaults
 • HTTP Header Manager
 • Cookie Manager

 

3. Samplery
 • SOAP/XML-RPC Request
 • JDBC Sampler
 • FTP Sampler
 • JMS Publisher/Subscriber

 

 4. Listenery i timery
 • Summary i Aggregate Report
 • View Results Tree
 • Simple Data Writer
 • Generate Summary Results
 • Timery

 

 5. Kontrolery
 • Zmienne w JMeter
 • Pętle
 • Wykonania warunkowe i losowe
 • Transakcje

 

 6. Asercje 
 • XPath Assertion
 • Duration Assertion

 

 Dzień 2

7. Funkcje i języki skryptowe

 • Wprowadzenie do BeanShell
 • JExl
 • Funkcje JMeter

 

 8. Przetwarzanie odpowiedzi 
 • Wyrażenia regularne
 • Regular Expression Extractor
 • XPath Extractor
 • BeanShell Extractor

 

 9. Parametryzacja testów
 • Pobieranie danych z plików
 • Generowanie danych
 • Wykorzystanie logów aplikacji

 

 10. Przetwarzanie zapytań 
 • User Parameters
 • BeanShell PreProcessor

 

 11. Elementy uzupełniające
 • Testy w środowisku rozproszonym
 • Modularyzacja testów
 • Nagrywanie urządzeń mobilnych
 • JMeter plugins

 

Przed szkoleniem

Rekomendowana podstawowa znajomość programowania obiektowego.

 

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu połączonego z wykładem (30% wykładów, 70% laboratorium).

 

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia JMeter w praktyce otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie EDU.

 

Po szkoleniu

Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy z łatwością będą w stanie tworzyć scenariusze testowe dla aplikacji wykorzystujących protokoły JDBC, JMS, SOAP; a także aplikacji HTTP wykorzystujących takie technologie, jak AJAX czy JavaScript. Szkolenie dostarcza również informacji na temat możliwości aplikacji JMeter przy testowaniu nietypowych protokołów. Zadania prezentowane w trakcie warsztatów pokazują rozwiązania typowych problemów, jakie pojawiają się w trakcie codziennej pracy z aplikacją.

 

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 h)

Cena: 2 000,00 PLN netto (2 460,00 PLN brutto)

Pobierz ofertę [PDF]