Przegląd darmowych narzędzi do oceny wydajności strony internetowej

Testy wydajności strony warto rozpocząć od sprawdzenia szybkości jej załadowania. Podczas takiej analizy można zebrać dużo wartościowych informacji na temat ładowanych plików, wysyłanych żądań oraz czasów ich realizacji.

Duża część użytkowników zniechęca się do ponownego odwiedzenia witryny gdy uznaje, że czas potrzebny do załadowania strony był zbyt długi. Wydajność ma więc ogromny wpływ na to, jak portal jest przyjęty przez użytkowników i to, czy do niego powrócą.

Przedstawiamy kilka narzędzi, które umożliwiają zweryfikowanie czasów ładowania stron i ocenę problematycznych elementów. Narzędzia musiały być: łatwo dostępne, szybkie i darmowe.

 

PageSpeed Insights

PageSpeedInsights

Page Speed Insights od Google mierzy wydajność stron na urządzeniach przenośnych i komputerach. Narzędzie weryfikuje jak można poprawić wydajność aplikacji w następujących aspektach:

  • czas wczytywania części strony widocznej na ekranie: czas, który upływa od momentu wysłania żądania nowej strony do momentu wyrenderowania przez przeglądarkę części strony widocznej na ekranie.
  • czas pełnego wczytania strony: czas, który upływa od momentu, gdy użytkownik wysyła żądanie nowej strony do momentu, gdy strona zostanie w pełni wyrenderowana przez przeglądarkę.

Adres: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


 

YSlow

yslow

YSlow analizuje strony internetowe i sugeruje, dlaczego są one powolne na podstawie wytycznych zdefiniowanych przez Yahoo! Analiza ma na celu weryfikację aplikacji pod kątem wysokiej wydajności i szybkości wczytania.

Ocena strony odbywa się poprzez sześciostopniową skalę, które weryfikują stronę wg predefiniowanych zestawów reguł lub reguł zdefiniowanych przez użytkownika.

Po wykonanej analizie, narzędzie wskazuje sugestie dotyczące poprawy wydajności dla strony oraz wyświetla statystyki witryny.

Adres: http://yslow.org/


 

Websitetest

websitetest

Narzędzie umożliwiające ocenę szybkości i wielkości wczytywanych elementów strony. Ma również rozbudowaną konfigurację. Podczas konfigurowania testu mamy możliwość wybrania urządzenia zarówno destkopowego, jak i mobilnego. Całkiem dobrze prezentuje się również możliwość konfiguracji lokalizacji, przeglądarki oraz łącza wykorzystywanego podczas testu.

Po wykonanym teście dostajemy informację o szybkości wczytania strony oraz jej wielkości. Wyszczególnione są pliki, które były ładowane oraz ich wielkości. Możemy również zweryfikować wygląd wczytanej strony poprzez wykonany zrzut ekranu.

Adres: http://websitetest.com/


 

WebPageTest

webpagetest

Narzędzie pozwala przetestować szybkość ładowania strony z wielu miejsc na całym świecie z wykorzystaniem prawdziwych przeglądarek. Mamy możliwość porównywania zebranych danych dla różnych witryn, przez co zyskujemy dodatkowy zestaw informacji, które mogą pomóc w usprawnieniu i przyspieszeniu działania strony.

Dzięki narzędziu mamy możliwość wykonania zaawansowanych testów oraz zebrania danych odnośnie transakcji wieloetapowych, odtwarzanych materiałów wideo oraz zablokowanych zawartości.

Adres: http://www.webpagetest.org/


 

Site speed checker

site_speed_checker

Narzędzie analizuje naszą aplikację i udostępnia dane o czasie potrzebnym do uzyskania pakietu kontrolnego ze zdalnego hosta. Zestaw informacji dostępny po analizie jest ubogi, zawiera czas odpowiedzi, wielkość wczytanego pliku, czas załadowania oraz średnią prędkość wczytania.

Wysokie wartości czasu reakcji mogą wskazywać na potencjalne problemy, podczas gdy niski czas reakcji oznacza szybsze i bardziej niezawodne działanie.

Adres: http://www.seomastering.com/site-speed-checker.php


 

GTmetrix

gt_metrix

GTmetrix podczas analizy wykorzystuje PageSpeed i YSlow. Wykonuje ocenę witryny oraz zapewnia rekomendacje do jej naprawienia. Na stronie znajdują się również narzędzia do monitorowania wydajności strony.

Adres: https://gtmetrix.com/


 

SiteTimer

site_timer

SiteTimer to kolejne proste narzędzie do analizy ładowania stron internetowych. Wyniki są przedstawione w postaci wykresu. Dostajemy informację o poszczególnych plikach oraz elementach. W ramach analizy badane są czasy realizacji żądania oraz całkowity czas połączenia.

Adres: http://www.octagate.com/service/SiteTimer/


 

Load Impact

load_impact

Load Impact jest dość rozbudowanym, a przy tym bezpłatnym narzędziem do testowania obciążenia i wydajności strony internetowej. W narzędziu mamy możliwość skonfigurowania testu przez wybór lokalizacji skąd analiza ma być wykonywana. Wskazujemy lokalizację, następnie narzędzie rozpoczyna symulację użytkowników w celu zbadania przepustowości odebranych danych i żądań na sekundę. Po wykonaniu analizy wyświetlone zostają rozbudowane wykresy dla zebranych danych.

Adres: https://loadimpact.com/


 

Web Page Analyzer

web_page_analyzer

Web Page Analyzer jest prostym i bardzo przystępnym analizatorem witryn internetowych. Wprowadamy adres URL, aby przeprowadzić analizę i uzyskać informację o rozmiarze strony i czasie jej pobierania. Dodatkowo, dostajemy podsumowanie elementów strony oraz porady dotyczące zmian w celu polepszenia wydajności.

Adres: http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/


 

Pingdom

pingdom

Pingdom podczas analizy pozwala określić, jakie elementy na stronie internetowej są ładowane szybko lub wolno, pokazuje również elementy zbyt duże, a także wskazuje praktyki, które nie są uwzględnione na stronie. Zestaw informacji po analizie zawiera rozmiary plików, czas ładowania, łączną prędkość witryny oraz inne szczegóły na temat każdego elementu strony.

Adres: https://tools.pingdom.com/