JMeter 5.0 – Nowa wersja…

Dzisiaj miała miejsce premiera nowej wersji aplikacji JMeter o numerze 5.0. Twórcy przygotowali kilka zmian i poprawek… tylko czy zasługują na pełnoprawny numerek wersji? Oceńcie sami.

Rozszerzona obsługa dla REST:

http://jmeter.apache.org/images/screenshots/changes/5.0/jmeter_5_rest1.png

 

Rozszerzona obsługa nazw wątków dla dystrybucji obciążeń:

 

Dodana obsługa XPath 2.0 poprzez odpowiedni extractor:

 

Dodana możliwość restartu aplikacji z menu:

 

Dodany popup informujący o trwającym rejestrowaniu:

 

Lepsze odseparowanie informacji w drzewie wyników: