HP LoadRunner – Instalacja

Kolejny artykuł z serii poradników dla narzędzia HP LoadRunner.

Oto krok po kroku proces instalacji narzędzia LoadRunner.

Instalacja HP LoadRunner w systemie Windows obejmuje następujące etapy:

1. Sprawdzenie wymagań systemowych

Przed rozpoczęciem procesu instalacji upewnij się, że Twój system spełnia wymagania stawiane przez aplikację HP.

2. Sprawdzenie wymagań instalacji

 • wymagane są pełne prawa administracyjne na maszynie
 • instalacja musi zostać wykonana na maszynie docelowej, LoadRunner nie wspiera instalacji za pomocą zdalnych usług (RDS)

3. Wykonanie instalacji

4. Zakończenie instalacji, konfiguracja – zarządzanie licencjami

 

Komponenty instalacji:

 • Controller- kontroluje przebieg scenariuszy oraz VUserów. Zawiera monitory online, które wyświetlają informację o przebiegu testów.
 • Analysis – zapewnia wykresy i raporty dla analizowanych scenariuszy testowych
 • VuGen – narzędzie do tworzenia wirtualnych użytkowników
 • Load Generator – komponent służący do generowania obciążenia
 • MI Listener Component – komponenty do uruchomienia wirtualnych użytkowników oraz monitorowania ponad firewallem
 • Dokumentacja Online – dokumentacja w wersji PDF
 • Przykład – Przykładowa aplikacja rezerwacji lotów oraz serwer

 

Pobranie:

1) Aby pobrać oprogramowanie należy przejść pod adres http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/loadrunner-load-testing/index.html, oraz kliknąć przycisk ‚Download Now’

LR1

2) W kolejnym oknie trzeba wypełnić formularz, na nasz e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym utworzenia konta.

LR2

3) Następnie należy zalogować się i przejść do zakładki ‚Products’. Na liście produktów znajduję się nasza aplikacja, aby ją pobrać trzeba kliknąć ‚Download’.

LR3

 

Instalacja:

1) Po zakończeniu pobierania, otwórz plik instalacyjny i kliknij ‚Install’.

Dodatkowe oprogramowanie (np. Microsoft Visual C ++) musi zostać zainstalowane zanim będzie można przejść do instalacji LoadRunnera. Jeżeli oprogramowania nie ma na komputerze zostanie otwarte okno dialogowe prezentujące listę warunkowych programów, które są wymagane do kontynuowania instalacji.

LR4

2) Na następnym ekranie można wybrać katalog instalacji LoadRunner’a. Należy zaakceptować zgodę na warunki umowy licencyjnej. Po wybraniu ‚Install’ rozpoczyna się kopiowanie plików.

LR7

3) Po zakończeniu instalacji pojawia się okno uwierzytelnienia, w którym można wybrać certyfikat. W przypadku darmowej wersji należy odznaczyć checkbox “Specify a certificate…”

Następnie otwarty zostaje plik “readme” który zawiera wiele przydatnych informacji szczególnie dla użytkowników stawiających swoje pierwsze kroki z narzędziem LoadRunner.

LP84) Po wykonaniu powyższych kroków Instalacja LoadRunner zostaje zakończona, zaprezentowane zostaje narzędzie licencji gdzie można upewnić się jakie licencje zostały zainstalowane.

HP LoadRunner Licence Utility wyświetla następujące Informacje:

 • Host ID – identyfikuje komputer, na którym zainstalowany jest kontroler.
 • Licence Summary – pokazana zostaje bieżąca lista licencji zainstalowanych na danym komputerze. Kliknięcie w tabelę powoduję wyświetlenie dodatkowych informacji dotyczących danej licencji. W polu tekstowym Vuser protocols widnieje lista protokołów dołączonych do wybranej licencji.
 • Status – wskazuje status danej licencji:
  – valid – aktywna
  – invalid – licencja nie jest aktywna
  – to be expired – licencja wygaśnie w ciągu 30 dni
 • Locked – możliwość instalacji licencji tylko na komputerze na którym jest obecnie zainstalowana
  unlocked – możliwość instalacji na każdym komputerze
 • Licence Bundle – wskazuje nazwę protokołu Vuser którego dotyczy licencja
 • Type – typ licencji: – Freemium – licencje są instalowane podczas pierwszej instalacji.
  – Time limited – ważność licencji wygasa z upływem określonego czasu, przeważnie 60 lub 365 dni
  – Permanent – licencja ważna dożywotnio
  – VUD – licencje z ograniczoną pojemnością. Użytkownik ma dostępną ustaloną ilość wirtualnych użytkowników.
 • Expiration Date – definiuje date i czas wygaśnięcia licencji

Darmowa wersja aplikacji pozwala na symulację 50 wirtualnych użytkowników.

LR8

 

Informacje na temat wymagań sprzętowych dostępne są pod adresem http://lrhelp.saas.hpe.com/en/12.53/dat/Readme.htm#Sys_Full

Wymagania:

Procesor Dual-Core 2.2 GHZ albo szybszy
System operacyjny
 • Windows Server 2008 R2 SP1 64-bit
 • Windows Server 2012 R2 64-bit (rekomendowany)
 • Windows 7 SP1 64-bit
 • Windows 8.1 64-bit (rekomendowany)
 • Windows 10 64-bit
Pamięć RAM Rekomendowane 8GB
Przeglądarka
 • LoadRunner, VuGen, Analysis:
 • Microsoft Internet Explorer (IE) 10 lub 11; Microsoft Edge
 • TruClient:
 • Microsoft IE 10, or 11

(Zalecane są domyślne ustawienia przeglądarek)

Pamięć na dysku twardym Minimum 50GB
Ekran

Minimum 1366×768

 

Sprawdź także:

HP LoadRunner – Część 1. Wprowadzenie

HP LoadRunner – Część 2. Instalacja